Sabtu , 7 Desember 2019
Beranda / Artikel / Batik Larangan Penguasa Mataram

Batik Larangan Penguasa Mataram

Latarangan Pangangggo-Rijksblad van Djokjakarta

Undang – Undang Karaton Yogyakarta Tahun 1927

…”Abdi Ningsun kang kasebut ing nduwur, ora susah ngenteni dhawuh ingsun, wenang anglarangi wong-wong mau lumebu ing Kraton, utawa andawuhi metu saka ing sajroning Kraton”…

(Abdiku yang tersebut di atas, tidak perlu menunggu perintahku untuk menegur orang-orang yang mau masuk ke Karaton atau meminta mereka keluar dari karaton)

Download Materi : Batik Larangan Penguasa Mataram

Cek Tulisan Berikut

LECTURE STRUCTURE OPERATIONAL MANAGEMENT #1

LECTURE STRUCTURE OPERATIONAL MANAGEMENT #1 Sumber : SOLICHUL H. A. BAKRI -== DOWNLOAD ==-